Ενημερωτικά προγράμματα

Ολοκλήρωση προγράμματος: «Μαθαίνοντας το Μπότσια (Boccia)» από το 1ο Γυμνάσιο Γλυκών Νερών

2023-09-03T22:40:48+03:00
Ολοκλήρωση προγράμματος: «Μαθαίνοντας το Μπότσια (Boccia)» από το 1ο Γυμνάσιο Γλυκών Νερών2023-09-03T22:40:48+03:00

3η δράση του προγράμματος: «Μαθαίνοντας το Μπότσια (Boccia)» από το 1ο Γυμνάσιο Γλυκών Νερών

2023-09-03T22:40:18+03:00
3η δράση του προγράμματος: «Μαθαίνοντας το Μπότσια (Boccia)» από το 1ο Γυμνάσιο Γλυκών Νερών2023-09-03T22:40:18+03:00

2η δράση του προγράμματος: «Μαθαίνοντας το Μπότσια (Boccia)» από το 1ο Γυμνάσιο Γλυκών Νερών

2023-09-03T22:39:20+03:00
2η δράση του προγράμματος: «Μαθαίνοντας το Μπότσια (Boccia)» από το 1ο Γυμνάσιο Γλυκών Νερών2023-09-03T22:39:20+03:00

1η δράση του προγράμματος: «Μαθαίνοντας το Μπότσια (Boccia)» από το 1ο Γυμνάσιο Γλυκών Νερών

2023-09-03T22:38:52+03:00
1η δράση του προγράμματος: «Μαθαίνοντας το Μπότσια (Boccia)» από το 1ο Γυμνάσιο Γλυκών Νερών2023-09-03T22:38:52+03:00
Go to Top